Thông tin về công ty

BIOPAC là nhà sản xuất thiết bị thu thập và phân tích dữ liệu khoa học sự sống được thành lập năm 1985 tại Hoa Kỳ. Với hơn 34.500 tài liệu học thuật, hơn 30 năm kinh nghiệm và những cống hiến cho ngành khoa học đời sống, BIOPAC là đơn vị số 1 thế giới về các thiết bị nghiên cứu, giảng dạy tâm sinh lý.

BIOPAC cung cấp cho các nhà nghiên cứu các công cụ tiên tiến để đo lường sinh lý từ mọi đối tượng, mọi nơi và mọi lúc. BIOPAC mang đến các giải pháp thu thập và phân tích dữ liệu; các giải pháp giảng dạy khoa học sự sống và các dữ liệu tuyệt vời giúp việc khám phá, nghiên cứu trở nên có ý nghĩa, tăng sự hứng thú tham gia của sinh viên và giảm thời gian, công sức của giáo viên.

Hơn 99% trong số 100 trường đại học hàng đầu trên thế giới và ở Hoa Kỳ sử dụng hệ thống BIOPAC cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học sự sống. Các tổ chức này sử dụng Hệ thống nghiên cứu của BIOPAC phục vụ việc nghiên cứu khoa học sự sống hoặc sử dụng Mô hình đào tạo BIOPAC Student Lab (BSL) nhằm đáp ứng các nhu cầu giảng dạy tại các khoa, viện nghiên cứu hoặc của trường.

Bên cạnh các trường đại học, các khách hàng của BIOPAC còn đến từ các công ty có vai trò quan trọng hàng đầu trong danh sách Global Fortune 500 trong các ngành công nghiệp. Bao gồm các thương hiệu như Apple, Google, Oculus, Expedia, General Motors, Ford, Honda, General Dynamics, GE, Microsoft , Lockheed Martin, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Intel, Dow Chemical, Merck, Medtronic, và những công ty khác.

Trên khắp thế giới, các tổ chức chính phủ thuộc mọi quy mô, với các chức năng từ thăm dò không gian, sức khỏe động vật đến phòng thủ và kiểm soát dịch bệnh, đã chọn các nền tảng BIOPAC để thu thập, hiển thị, đo lường và phân tích chính xác các biểu hiện sinh lý.

Hệ thống quản lý chất lượng của BIOPAC đã được NSF-ISR đánh giá và được coi là phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

Hình ảnh về công ty

0966 078 651
Home
Lọc