Thông tin về công ty

Sinh ra như một công ty Ý – Thụy Sĩ, kể từ khi thành lập vào năm 1954, Cisam – Ernst đã thiết lập và phát triển mối quan hệ kinh doanh và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới: một cuộc trao đổi ủng hộ sự phát triển về kỹ năng và công nghệ cũng như kinh doanh.

Hình ảnh về công ty

0966 078 651
Home
Lọc