Showing 1–12 of 14 results

Thiết bị máy điện. Phòng thí nghiệm máy điện: 0,2 kw, 0,3 kw và 1,1 kw.

Mỗi phòng thí nghiệm bao gồm:

băng ghế tự động cơ bản với nguồn cung cấp năng lượng có khả năng cung cấp tất cả các điện áp, trong AC hoặc DC, cố định và biến đổi và ổn định để phát triển một khóa học về đo lường điện và máy điện;
các cơ sở phổ quát để lắp ráp các máy móc và ghép chúng với các máy khác của phòng thí nghiệm;
động cơ, máy phát điện, máy biến áp, phanh, tải RLC, thiết bị và phụ kiện để thực hiện bất kỳ thử nghiệm nào trên máy điện.

Mỗi máy điện được trang bị một sổ tay huấn luyện toàn diện cho thấy tất cả các bài kiểm tra có thể được thực hiện ở điều kiện không tải và tải

0966 078 651
Home
Trang chủ