Công nghệ là môi trường đa ngành cho nghiên cứu và phát triển các giải pháp liên quan đến quy trình sản xuất.

Nó liên quan đến việc nghiên cứu các quy trình và thiết bị cần thiết để chuyển đổi một vấn đề nhất định thành một sản phẩm đại diện và công nghiệp, tổng hợp, thông qua kiến thức, được đưa ra bởi khoa học và chuyên gia.
De Lorenzo dự định sẽ góp phần cải thiện quá trình học tập của học sinh, bằng cách cung cấp cho họ những cơ hội tốt nhất để phát triển trí tuệ, quang trọng là phát triển và tiếp thu ý thức, trách nhiệm.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0966 078 651
Home
Trang chủ