Hiển thị tất cả 1 kết quả

Hệ thống bài giảng này tập trung vào việc tích hợp hệ thống quang điện (PV), tuabin gió siêu nhỏ, ngăn xếp tế bào nhiên liệu màng trao đổi Polymeric (PEMFC) và máy điện phân nước PEM, cho hệ thống phát điện. Nó đã được thiết kế để nghiên cứu các năng lượng tái tạo: hệ thống pin nhiên liệu mặt trời, gió và hydro. Nó được hoàn thiện với giao diện cho PC và phần mềm để thu thập và hiển thị dữ liệu. Thiết bị này được khuyến khích cho các trường trung học.

0966 078 651
Home
Trang chủ