Showing 1–12 of 36 results

Từ năm 1964, Meiji Techno đã trở thành chủ lực trong các trường học, phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất công nghiệp. Chúng tôi trở lại các sản phẩm của chúng tôi với bảo hành hào phóng và dịch vụ khách hàng trọn đời. Chúng tôi có các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhất trong ngành kính hiển vi. Nó không đủ tốt cho đến khi chúng tôi chứng minh điều đó. Đây là lý do tại sao mọi kính hiển vi đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nó rời nhà máy của chúng tôi ở Saitama, Nhật Bản để đảm bảo rằng chỉ có sự hoàn hảo đến trong băng ghế thí nghiệm, tổ chức giáo dục hoặc cơ sở sản xuất của bạn.

0966 078 651
Home
Trang chủ