Hệ thống chụp ảnh gel Western Blot chemiPRO XL

Mã: WESTERNFLOWXLMAXIRGB

  • Hệ thống hình ảnh Western blot tối ưu, kết hợp với thiết bị điện di chất lượng cao
  • Vùng hình ảnh lớn 30 x 22 cm với hình ảnh 6 megapixel
  • Bao gồm tất cả các thiết bị cần thiết từ gel maxi đến phân tích hình ảnh
  • Mô-đun RGB bao gồm cho các đốm western huỳnh quang
  • Bộ dụng cụ start-up bao gồm thuốc thử.
0966 078 651
Home
Lọc