Bảo đào tạo năng lượng mặt trời

Mã: DL THERMO-A1

Hệ thống giáo khoa cho nghiên cứu lý thuyết và thực tế về các cơ sở năng lượng mặt trời được sử dụng để lấy nước nóng để vệ sinh, điều hòa không khí và các dịch vụ tương tự. Nó là một hệ thống lưu thông bắt buộc với một loạt các ứng dụng mô phạm. Nó kết hợp sáu đầu dò nhiệt độ có sẵn tại bốn điểm khác nhau và cảm biến chiếu xạ mặt trời được sử dụng để tính toán năng lượng.
Hoàn thành với cáp kết nối, hướng dẫn thử nghiệm và phần mềm để thu thập dữ liệu từ bộ điều khiển năng lượng mặt trời và xử lý.

 

0966 078 651
Home
Lọc