Mô hình đào tạo cho việc nghiên cứu các hệ thống điều khiển của cánh tay robot 5 trục

Mã: DL ROB-SIM

Thiết kế và xây dựng các mạch điện tử để giải quyết các vấn đề thực tế là một kỹ thuật thiết yếu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính.

 

Với hệ thống bảng này, các sinh viên có thể tìm hiểu về các tính chất của cánh tay robot 5 trục được sử dụng trong môi trường công nghiệp. Các cảm biến và cơ cấu chấp hành được đưa vào để phát triển một khóa học hoàn chỉnh về các hệ thống điều khiển robot.

 

Học sinh sẽ có thể tương tác với phần cứng một cách đơn giản và trực quan thông qua phần mềm CAI giải thích từng bước cách hệ thống hoạt động.

 

Có thể tích hợp một cánh tay robot 5 trục trong một quy trình công nghiệp bằng cách sử dụng phần mềm SCADA để nghiên cứu các khái niệm tự động hóa và công nghiệp 4.0

0966 078 651
Home
Lọc