Mô hình đào tạo cho việc nghiên cứu một băng chuyền.

Thiết kế và xây dựng các mạch điện tử để giải quyết các vấn đề thực tế là một kỹ thuật thiết yếu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính.

Với hệ thống đào tạo này, sinh viên có thể tìm hiểu về các tính chất của băng chuyền được sử dụng trong môi trường công nghiệp. Các cảm biến và cơ cấu chấp hành được đưa vào để phát triển một khóa học hoàn chỉnh về các tính năng chính của hệ thống băng tải và các ứng dụng của chúng.

Học sinh sẽ có thể tương tác với phần cứng một cách đơn giản và trực quan thông qua phần mềm CAI giải thích từng bước cách hệ thống hoạt động.

Có thể tích hợp một cánh tay robot 5 trục trong một quy trình công nghiệp bằng cách sử dụng phần mềm SCADA để nghiên cứu các khái niệm tự động hóa và công nghiệp 4.0.

0966 078 651
Home
Lọc