Hệ thống Smart Log

Mã: PM25

Hệ thống MP25 SmartLogsystem của Rodwell Autoclave Company đã cách mạng hóa cách thu thập và phân tích dữ liệu chu trình nồi hấp tiệt trùng. Trong quá khứ, việc thu thập dữ liệu sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng máy in dữ liệu, có nghĩa là phải nạp giấy thường xuyên, băng mực thay thế và hàng loạt báo cáo tổng hợp trên bàn của người quản lý. Hệ thống SmartLog và SmartLog + thay vì máy ghi biểu đồ cồng kềnh hoặc máy in giấy, mọi chu kỳ được lưu trữ tự động vào bộ nhớ, sau đó có thể được tải xuống và phân tích trong phần mềm smartLog của chúng tôi.

0966 078 651
Home
Lọc