Mođun Cơ bản Điện-Khí nén

Mã: DL 8115EPB

Thiết bị vận hành bằng khí là quy tắc của tất cả các ứng dụng kỹ thuật trong đó khí nén được sử dụng để thực hiện công việc.

Đối với vấn đề này, De Lorenzo cung cấp hai loại thiết bị mô phạm, nhỏ gọn hoặc mô-đun cả khí nén và khí nén điện.

Chúng được thiết kế với các ký hiệu được tiêu chuẩn hóa để dễ nhận biết và kết nối nhanh chóng.

Tất cả các thiết bị được sử dụng là các thiết bi trong công nghiệp và đáp ứng mức chất lượng cao nhất. Thiết bị mô-đun có hai phiên bản: với các mô-đun cơ bản và nâng cao.

Một PLC chuyên dụng có thể được thêm vào mô đun khí nén điện để tạo ra hệ thống hoàn toàn tự động.

Thiết bị này được khuyên dùng cho các trường học.

0966 078 651
Home
Lọc