Nồi hấp Sapphire 660 & 770

Mã: Sapphire 2
Dung tích và kích thuớc (khoảng)
Model Sapphire 660 Sapphire 770
Khối luợng 1000 kg 1100 kg
Kích thuớc vỏ 1140w x 2200h x 2000d 1140w x 2200h x 2300d
Kích thước tổng
980w x 1930h x 1910d 980w x 1930h x 2100d
Kích thuớc buồng 670w x 670h x 1247d 670w x 670h x 1455d
Dung tích buồng hấp 660 Litres 770 Litres
Nuớc tiêu tốn (Bộ tạo hoi nuớc / chu kỳ chuẩn) 45 litres 45 litres
generator / typical per cycle)
Luợng chai 1L 132 156
Luợng chai 2L 40  66 74
Luợng chai 500ml 184 210
Hộp chứa rác thải NHS H250xW320xL320 (12) H250xW320xL320 (16)
Xe Trolley H671xW625xL1727 H671xW625xL1727
0966 078 651
Home
Lọc