Chính sách bảo mật thông tin

TBSC luôn hiểu rằng Quý khách hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà Quý khách đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. TBSC cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. TBSC đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để đăng ký sử dụng các dịch vụ của TBSC, Quý khách hàng phải đăng ký tài khoản và cung cấp một số thông tin như: Tên, email, số điện thoại. Phần thủ tục đăng k‎ý này giúp TBSC xác định thông tin chính xác của Quý khách hàng nhằm cung cấp quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. Ngoài ra, những thông tin này sẽ giúp TBSC có thể liên hệ để phục vụ Quý khách hàng nhanh nhất.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

TBSC cam kết sẽ chỉ sử dụng thông tin của Quý khách hàng để:

  • Liên lạc, gửi thông báo cho khách hàng khi sản phẩm, dịch vụ có sự cập nhật, thay đổi.
  • Gửi thông báo mời khách hàng đăng ký các chương trình hội trợ, triển lãm, hội thảo, sự kiện mà TBSC tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.
  • Thực hiện các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ sau bán hàng.
  • Giải quyết các khiếu nại, tranh chấp.

TBSC cam kết không chia sẻ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ 3 nào ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin của Quý khách hàng là dữ liệu đầu vào quan trọng để TBSC thực hiện các công việc, vì thế thông tin khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình hoạt động của TBSC.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  • TBSC cam kết luôn nỗ lực sử dụng những biện pháp tốt nhất để bảo mật thông tin của khách hàng nhằm đảm bảo những thông tin này không bị đánh cắp, tiết lộ ngoài ý muốn.
  • TBSC cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin của khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào.