Bộ nghiên cứu ứng dụng rfid

Mã: DL 3155BRS-RFID

Thiết kế và xây dựng các mạch điện tử để giải quyết các vấn đề thực tế là một kỹ thuật thiết yếu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính.

0966 078 651
Home
Lọc