Hệ thống MP36R với Scripting

Mã: MP36RWSW-BAS, MP36RWS-BAS

Hệ thống tập lệnh này (-BAS) đi kèm với một đơn vị thu thập dữ liệu MP36R và phần mềm AcqKnowledge được cấp phép cho BIOPAC Basic Scripting, một tùy chọn phát triển ngôn ngữ kịch bản.

Bộ thu thập dữ liệu bốn kênh MP36R có các bộ khuếch đại phổ quát tích hợp có thể ghi lại một loạt các tín hiệu sinh lý.

0966 078 651
Home
Lọc