Nồi hấp Gemini

Mã: Nồi hấp tiệt trùng Gemini
Model Gemini 316
Khối lượng máy 450Kg
Kích thước ngoài trong trường hợp đóng hộp 810w x 2100h x 1508d
Kích thước máy 650w x 1920h x 1310d
Kích thước buồng 460 Ø x 960d
Thể tích buồng 2 x 158 Lít
Tiêu thụ nước (trong buồng / điển hình cho mỗi chu kỳ) 500ml mỗi buồng
Tiêu thụ nước (hơi nước máy phát điện / điển hình mỗi chu kỳ) 10 lít mỗi buồng
Chai phương tiện 1L 36 mỗi chai
Chai phương tiện 2L 20 mỗi chai
Chai truyền thông 500ml 40 Per mỗi chai
Kích thước giỏ (x2) H270xW360xL480
Hộp bỏ NHS H250xW320xL320 (3)
Loại bỏ chất thải Kích thước H270xW360xL480 (2)
Xe đẩy H1230xW520xL1440 Chiều cao nâng tối đa: 1578
0966 078 651
Home
Lọc