Phần mềm phân tích hình ảnh

Mã: PAX-it

Mô-đun phần mềm  phân tích hình ảnh PAX-it  bao gồm tất cả các tính năng của  Mô-đun đo lường cơ bản , đồng thời bổ sung thêm một mức độ khả năng. Thay vì vẽ các phép đo trên một hình ảnh, các công cụ phân tích hình ảnh sẽ tự động phát hiện các đối tượng, lớp, phân số khu vực hoặc cấu hình quang học để thu thập dữ liệu.

0966 078 651
Home
Lọc