Hệ thống giảng dạy cho ngành công nghiệp 4.0 và Phần mềm Scada

Mã: DL SCADA IND4.0

Hệ thống đào tạo Công nghiệp 4.0 được điều khiển bởi phần mềm SCADA (Giám sát và thu thập dữ liệu điều khiển) công nghiệp, trao đổi thông tin với tất cả các hệ thống con của giảng viên, hiển thị dữ liệu từ các cảm biến và trạng thái hệ thống để kiểm soát thời gian thực.

0966 078 651
Home
Lọc