PHẢN ỨNG HÓA HỌC KẾT HỢP

Mã: DL CH12

Mô hình phản ứng hóa học của chúng tôi cho phép nghiên cứu về phản ứng hóa học trong một lò phản ứng hình ống và trong một lò phản ứng bể khuấy.

Do đó, mô hình bao gồm hai lò phản ứng:

  • Một lò phản ứng bể khuấy, với công suất từ 2 đến 8 lít
  • Một lò phản ứng hình ống
0966 078 651
Home
Lọc