Bàn làm việc cho trang trí sản phẩm

Mã: DL 60IL

Được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ: trang trí – vẽ – khắc, v.v., trong khi thoải mái ngồi trên xe lăn.

0966 078 651
Home
Lọc