Biopac Student Lab

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TÙY CHỈNH KHOA HỌC ĐỜI SỐNG, TƯƠNG THÍCH, LINH HOẠT

Chương trình giảng dạy Biopac Student Lab cung cấp một chương trình học khoa học đời sống hoàn chỉnh, có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng để đáp ứng nhiều mục tiêu học tập và nhu cầu giảng dạy. Chương trình giảng dạy phòng thí nghiệm sinh viên Biopac là thành phần chính của hệ thống giáo dục khoa học đời sống Biopac Student Lab, bao gồm phần cứng đẳng cấp thế giới, phần mềm giàu phương tiện và chương trình giảng dạy tương tác và mở rộng.

Ngay lập tức, chương trình giảng dạy BSL cho phép các nhà giáo dục lựa chọn một số thí nghiệm hoặc tự thiết kế, tất cả đều được hỗ trợ bởi hệ thống BSL thân thiện với sinh viên, giúp giảm thời gian thiết lập tới 90%, vì vậy sinh viên thu thập dữ liệu tuyệt vời và tập trung về nguyên tắc khoa học. Đối với các nhà giáo dục, các tính năng học tập đa cấp của phần mềm BSL cho phép các nhà giáo dục kiểm soát vật liệu và phương pháp của từng thí nghiệm.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT:

0966 078 651
Home
Lọc