Điều khiển tự động không liên tục – DAC

Mã: DAC

Thiết bị thí nghiệm này được thiết kế để nghiên cứu các hệ thống Điều khiển tự động không liên tục trong đó bộ điều khiển gồm một thành phần có sự can thiệp không liên tục. Bộ điều khiển không liên tục được đặc trưng bởi một đầu ra có hai hoặc nhiều trạng thái cố định và giá trị của nó được chuyển đổi giữa các trạng thái này theo giá trị đầu vào.

0966 078 651
Home
Lọc