CÀI ĐẶT CÔNG NGHIỆP

Mã: DL 2102TA

Hệ thống này nghiên cứu các chủ đề liên quan đến cài đặt cơ bản trong lắp đặt công nghiệp điện. Nó có một
cấu trúc mô-đun và nó bao gồm các bảng mô phạm được cài đặt trên một khung dọc.
Tính mô-đun của hệ thống giáo khoa này cấp cho sinh viên một cách tiếp cận trực tiếp và ngay lập tức đến các chủ đề, đưa ra
cơ hội học các môn học khác nhau thực hiện một số thí nghiệm như sau:
• Phụ trợ điều khiển một cực
• Công tắc tơ
• Toán tử logic
• Contactor tự cung cấp
• Liên khóa giữa các công tắc tơ
• Công tắc tơ điều khiển tuần tự
• Toán tử độc quyền OR
• Hẹn giờ chậm trễ kích thích
• Hẹn giờ giảm kích thích
• Hẹn giờ tĩnh

0966 078 651
Home
Lọc