CHƯNG CẤT LIÊN TỤC

Mã: DL CH13

Mô hình máy chưng cất liên tục cho phép nghiên cứu loại bỏ chất lỏng dễ bay hơi để làm giàu chất tan; nó cho phép làm việc ở áp suất khí quyển hoặc miền áp suất thấp. Với thiết bị này, chúng tôi có thể thực hiện các nghiên cứu bằng cách thay đổi các yếu tố chính ảnh hưởng đến quá trình chưng cất liên tục:

  • Nhiệt độ chất đưa vào
  • Hệ thống nhiệt
  • Dòng chất lỏng
  • Áp lực
  • Tỷ lệ hồi lưu
0966 078 651
Home
Lọc