MÁY IN 3D Hiệu Suất Cao

Mã: DL FABLAB

De Lorenzo đề xuất FABLAB, một phòng thí nghiệm cơ bản để giúp sinh viên bước vào tương lai, bước những bước đầu tiên vào thế giới của mô hình 3D.

Phòng thí nghiệm, bao gồm một máy in 3D hiệu suất cao và sách hướng dẫn giáo khoa toàn diện, nhằm hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoàn chỉnh chưa từng có, bắt đầu từ quan niệm tinh thần của một đối tượng, theo nhu cầu cụ thể, cho đến khi sản xuất vật lý.

0966 078 651
Home
Lọc