Mô hình giảng dạy phòng thí nghiệm công nghiệp thông minh 4.0

Mã: DL I4.0 FACTORY

Giải pháp De Lorenzo, tạo ra một môi trường hợp tác để nghiên cứu các khái niệm liên quan đến Công nghiệp 4.0, tích hợp các hệ thống con quy mô nhỏ thường có trong một nhà máy sản xuất.

Giảng dạy bao gồm một bộ bảng điện tử và mô phỏng để nghiên cứu các hệ thống con khác nhau có thể được tìm thấy trong một dây chuyền sản xuất thực sự. Sử dụng bộ vi điều khiển nguồn mở Arduino được kết nối với phần mềm SCADA để thu thập và kiểm soát dữ liệu, các sinh viên sẽ có thể thực hiện các thực hành bao gồm các chủ đề từ giới thiệu đến tự động hóa và robot, giao thức truyền thông (IOT), cảm biến và bộ truyền động để hoàn thành nghiên cứu một hệ thống sản xuất.

0966 078 651
Home
Lọc