Mô hình đào tạo hệ thống truyền tải và phân phối điện

Mã: DL GTU102-S

Các thành phần chính của hệ thống truyền tải và phân phối điện là:

Máy biến áp: máy biến áp tăng cường tăng điện áp được tạo thành giá trị phù hợp với điện áp cao hệ thống truyền dẫn, máy biến áp cách ly được sử dụng để trao đổi năng lượng giữa các mạng và bước xuống máy biến áp giảm điện áp xuống mức trung thế và tiếp tục xuống điện áp thấp để phân phối đến người tiêu dùng.

0966 078 651
Home
Lọc