MP36R Systems with NDT

Mã: MP36RWSW-NDT, MP36RWS-NDT

Hệ thống truyền dữ liệu mạng (-NDT) này đi kèm với một đơn vị thu thập dữ liệu MP36R và phần mềm AcqKnowledge được cấp phép cho truyền dữ liệu mạng, một hệ thống truyền dữ liệu thời gian thực.

0966 078 651
Home
Lọc