Nồi hấp Sapphire 2 cửa thông “Pass Through”

Mã: Sapphire 2-1
Dung tích và kích thước (khoảng)
Model Sapphire 550 Sapphire 660 Sapphire 770
Khối lượng 900 kg 1000 kg 1100 kg
Kích thước vỏ 1140w x 2200h x 1910d 1140w x 2200h x 2000d 1140w x 2200h x 2300d
Kích thước tổng 980w x 1930h x 1695d 980w x 1930h x 1910d 980w x 1930h x 2100d
Kích thước buồng 670w x 670h x 1099d 670w x 670h x 1247d 670w x 670h x 1455d
Dung tích buồng hấp 550 Lít 660 Lít 770 lít
Nước tiêu tốn (Bộ tạo hơi nước / chu kỳ chuẩn) 45 lít 45 lít 45 lít
Lượng chai 1L 108 132 156
Lượng chai 2L 54 66 74
Lượng chai 500ml 154 184 210
Hộp chứa rác thải NHS H1012xW320xL320 (12) H250xW320xL320 (12) H250xW320xL320 (16)
Xe Trolley H671xW625xL1723 H671xW625xL1727 H671xW625xL1727
0966 078 651
Home
Lọc