PHẦN MỀM CAI

Mã: DL NAV

Mỗi bảng của hệ thống TIME có thể được cung cấp đầy đủ với phần mềm Student Navigator cho phép sinh viên thực hiện các hoạt động học tập của mình thông qua Máy tính cá nhân mà không cần bất kỳ tài liệu nào khác.
Ngoài ra, Student Navigator được cung cấp giao diện cho Phòng thí nghiệm DL Lab, cho phép hiện thực hóa các hệ thống đào tạo tích hợp đầy đủ, trong đó tất cả các nhiệm vụ giáo dục được Giáo viên quản lý và kiểm soát, thông qua trạm làm việc của mình.

0966 078 651
Home
Lọc