CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ

Mã: DL 3155M11

Thiết kế và xây dựng các mạch điện tử để giải quyết các vấn đề thực tế là một kỹ thuật thiết yếu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính.
Với bảng này, học sinh có thể nghiên cứu các tính chất của vật liệu bán dẫn tinh khiết và pha tạp, các tính chất và hành vi điện của khớp P ‐ N và cách nhận ra một khớp P ‐ N để có thể mô tả bằng thuật ngữ đúng của khớp P Hành vi của tôi.

0966 078 651
Home
Lọc