Máy nén khí cho dòng Sapphire

Mã: AC710

Sử dụng cho: Hệ thống điều khiển cửa của Sapphire (AC710)

Tất cả các nồi hấp Sapphire đều yêu cầu máy nén khí sau để vận hành hệ thống kiểm soát cửa trên bo mạch.

Nếu hệ thống đệm khí Air Ballasting cũng được chọn trên Sapphire

Vui lòng chọn máy nén AC260C

0966 078 651
Home
Lọc