Nồi hấp Sapphire

Mã: Nồi hấp Sapphire
Dung tích và kích thước (khoảng)
Model Sapphire 330 Sapphire 440 Sapphire 550
Khối lượng 650 kg 750 kg 850 kg
Kích thước vỏ 1140w x 2200h x 1690d 1140w x 2200h x 1690d 1140w x 2200h x 1690d
Kích thước tổng 980w x 1930h x 1530d 980w x 1930h x 1530d 980w x 1930h x 1530d
Kích thước buồng 670w x 670h x 745d 670w x 670h x 936d 670w x 670h x 1099d
Dung tích buồng hấp 330 Lít 440 Lít 550 lít
Nước tiêu tốn (Bộ tạo hơi nước / chu kỳ chuẩn) 45 lít 45 lít 45 lít
Lượng chai 1L 72 96 108
Lượng chai 2L 40 48 54
Lượng chai 500ml 98 140 154
Hộp chứa rác thải NHS H1012xW320xL320 (8) H250xW320xL320 (8) H250xW320xL320 (12)
Xe Trolley H671xW625xL1723 H671xW625xL1723 H671xW625xL1723
0966 078 651
Home
Lọc