Showing 1–12 of 41 results

Điện tử là ngành học nghiên cứu cách xử lý tín hiệu chứa thông tin hoặc các loại khác. Hai loại tín hiệu có thể được phân biệt: kỹ thuật số và analog. Do đó, người ta có thể nói rằng các thiết bị điện tử được chia thành hai phần: điện tử kỹ thuật số và điện tử tương tự. Đối với loại bảng điều khiển này, tất cả các bảng mạch in được đặt bên trong với sơ đồ mạch khối được chuẩn hóa được in lụa trên bảng mặt trước và các thiết bị đầu cuối có thể truy cập để thực hiện các biện pháp và điều khiển trên các mạch được kiểm tra.

Hệ thống này bao gồm các thành phần mạch rời rạc và tích hợp các mạch tuyến tính, mạch kỹ thuật số và các ứng dụng như điều khiển động cơ, điều khiển PID, chuyển đổi nguồn điện, điện tử công suất, vv hoàn thành với các nguồn cung cấp năng lượng cần thiết. Đó là khuyến cáo cho các trường trung học.

0966 078 651
Home
Trang chủ