Hiển thị tất cả 1 kết quả

Chương trình giảng dạy giàu truyền thông, có hướng dẫn cho Khoa học Đời sống

Các bài học sử dụng hình ảnh, video và dữ liệu mẫu để giúp đảm bảo học sinh thu thập dữ liệu tốt. Chọn một trọng tâm cốt lõi dưới đây để xem trước các mục tiêu và phương pháp bài học.

♦ Phòng thí nghiệm sinh viên Biopac (MP36 / MP45) chạy các bài học A, H và L

♦ Phòng thí nghiệm khoa học Biopac (MP40) chạy các bài học S

0966 078 651
Home
Trang chủ