Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giải pháp phòng thí nghiệm hoàn chỉnh cho các ngành khoa học đời sống

Hệ thống phòng thí nghiệm sinh viên Biopac là giải pháp tổng thể cho nhiều ứng dụng khoa học, bao gồm các nghiên cứu về người, động vật, nội tạng và mô. Các hệ thống BSL có sẵn cho các môn khoa học nói chung, các hệ thống cơ bản và nâng cao.

Biopac Science Lab Systems cung cấp giải pháp giảng dạy đã được chứng minh tương tự cho giáo dục trung học.

0966 078 651
Home
Trang chủ